SEO SNEL bedrijfslogo

Click-through rate

Click-through rate

click through rate

Click-Through Rate (CTR): De mate (uitgedrukt in een percentage) waarin gebruikers op een organisch zoekresultaat klikken. Dit wordt berekend door het totale aantal organische klikken te delen door het totale aantal vertoningen en vervolgens te vermenigvuldigen met 100.

  1. Home
  2. click-through rate