SEO SNEL bedrijfslogo

Canonical url

Canonical url

canonical url

Een HTML-code-element dat een gewenste website-URL opgeeft om duplicate content te vermijden wanneer meerdere URL's dezelfde of vergelijkbare content bevatten.

  1. Home
  2. canonical url