SEO SNEL bedrijfslogo

Algemene Voorwaarden - Terms of Service

Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden")

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019

Lees deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Terms of Service") zorgvuldig voordat u de https://www.seo-snel.nl/ website gaat gebruiken. (de "dienst") wordt beheerd door SEO-SNEL.nl ("ons","wij "of" onze ").

Uw toegang tot en het gebruik van de dienst verplichten u deze voorwaarden te aanvaarden en na te leven. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van deze dienst.

Door de toegang tot of het gebruik van de Dienst gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden dan heeft u geen toegang tot de dienst.

Links naar andere Websites

Onze website kan links naar websites van derden bevatten of diensten aanbieden die geen eigendom zijn van SEO-SNEL.nl.

SEO-SNEL.nl heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid noch de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat ZO SNEL niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik maken van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die op of via dergelijke websites of diensten worden aangeboden.

Wij raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid van derden websites of diensten die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder conflict naar wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepalingen van deze Voorwaarden af te dwingen zullen niet worden beschouwd als een verklaring om afstand te doen van deze rechten. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar door een rechter zijn, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst met betrekking tot onze diensten, en vervangen alle eerdere afspraken die we gemaakt zouden kunnen hebben met betrekking tot de diensten.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen op elk gewenst moment. Als er een herziening plaatsvind zullen we proberen om dit ten minste 30 dagen voor de nieuwe voorwaarden van kracht zullen zijn kenbaar te maken. Elke wezenlijke verandering zal worden aangebracht naar eigen goeddunken.

Door verder toegang te hebben tot of het gebruik maken van onze diensten na die wijzigingen, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden en bent u hieraan gebonden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dan moet u stoppen met het gebruik maken van onze diensten.

Contact

Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.